Samen met MataOne en Cazn’art heeft DisorderLine 300m² muren in het station Diesdelle te Uccle/Brussel voorzien van artistieke schilderijen in het thema van Davinci.

Dit station werd al jaren bekladt door ‘vandalen’ en de bedoeling van de NMBS/Infrabel was om dit tegen te gaan door het aanbrengen van kwalitatieve graffiti.

Het propaganza collectief werd gecontacteerd om dit project uit te werken en zij contacteerden verschillende teams en artiesten om het ganse station onder handen te nemen.

Het oevre van Davinci werd gebruikt en aangevuld met een interpretatie van onze kant, hoe Davinci te werk zou kunnen gegaan hebben in onze tijd met moderne tools.